Schilderen van gevels

Schilderen van gevels

Buitenshuis verzorgt BB Werken graag alle herstellings- en schilderwerken aan uw gevel.

Alvorens aan het schilderen te beginnen is het zeer belangrijk dat men over een goede basis (ondergrond) beschikt.

Er mag geen schade zijn aan het bestaande voeg en/of metselwerk.
Een bezette gevel mag geen scheuren of holklinkende delen bevatten.

Zo voorkomt men later eventuele vochtophoping achter het schilderwerk met onthechting als gevolg.

De verfsystemen moeten eveneens voldoende elastisch en dampdoorlatend zijn.
Naargelang de ondergrond kan men kiezen tussen verschillende verfsystemen :
• Minerale verfsystemen waaronder kalkverven, kaleimortels
• Silicaatverven
• Kunstharsgebonden muurverven.

© 2018 BB Dak- & Gevelwerken - website Gemango.com
Show content Hide content